Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

Vad kostar ett nytt tak?

Priset för att lägga tak: Att förstå kostnader och jämföra offerter

När det är dags att fundera över ett nytt tak eller en takrenovering är en av de mest betydelsefulla frågorna: "Vad kommer priset att bli?" För att få en tydlig uppfattning om kostnaden för att lägga tak är det viktigt att överväga flera faktorer. Även om flera variabler kan påverka priset på en takläggning, kan du göra en initial överslagsberäkning. Det bästa sättet att få en exakt uppskattning är att begära offerter från professionella takläggare.

Viktiga faktorer att beakta

1. Separera arbete och material: Börja med att dela upp arbetskostnad och materialkostnad. Eftersom ROT-avdraget tillämpas på arbetskostnaden är det avgörande att dessa två komponenter beräknas separat.

2. Beräkna arbetskostnaden: Om exempelvis hantverkarna tar 750 kr/timme inklusive moms och takläggningsarbetet tar 120 timmar, blir arbetskostnaden 90 000 kr. Efter ROT-avdraget betalar du 70%, vilket blir 63 000 kr.

3. Materialkostnad: Beroende på takmaterialets typ och kvalitet, räkna med en schablonpris på några hundralappar per kvadratmeter.

4. Platsens påverkan: Takföretag i större stadsdelar tenderar att vara något dyrare än i mindre områden. Detta beror på olika faktorer som lönekostnader och konkurrens. Räkna med att timkostnaderna skiljer sig mellan 10-30 % mellan Stockholm och mindre orter.

Ett exempel: Kostnadsberäkning för Bromma, Stockholm:

Låt oss titta på ett praktiskt exempel med Emma, som vill renovera sitt 50 år gamla tak i Bromma i Stockholm. Genom att använda Hittatakläggare.se får hon offerter från olika takläggningsföretag i området. Efter en noggrann utvärdering väljer hon ett erbjudande för sitt tegeltak:

- 120 kvm takpannor i tegel (endast materialkostnad): 23 000 kr.
- Övrigt material: 13 500 kr.
- Arbetskostnad (140 timmar à 700 kr/timme): 98 000 kr.
- Rabatt med 30% ROT-avdrag: -29 400 kr.

Totalpriset för det nya tegeltaket blir 105 100 kr efter ROT-avdrag.

Det är av betydelse att säkerställa om offerterna inkluderar ROT-avdraget eller ej, då detta kan påverka det slutliga priset markant.

Slutsatsen är att kostnaden för att lägga tak påverkas av olika variabler som arbete, material, plats och ROT-avdrag. Genom att jämföra offerter från flera takläggare kan du få en realistisk uppfattning om kostnaderna och fatta välinformerade beslut för ditt takprojekt.

Våra senaste förfrågningar

delshas bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Christopher bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Ventseslav bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Detta gäller ett garage tak. Ska bytas till plåt.

Thomas bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Christopher bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Sara bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Hej!
Önskar byta drygt 40 år gammalt betongtak med huvudsakligen masonikskivor i underlagstaket där det även förekommer spår av fukt. Intakt råspont finns över befintlig takkupa.

Ahmed bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Johan bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak

Har fått skador på pannor från snö och behöver hjälp med att byta ett antal pannor, ca 30st, och montera takkrokar och ränndalssäkring. Även bedömning och ev åtgärd av andra skador. Pannor, krokar och ränndalssäkring finns och behöver hjälp med montering. Huset ligger i Storhogna…
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.